กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

Print

 

 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน และ นางสาวปภินดา  วรรณวัฒนเมธา ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพและการทำน้ำมะนาว ณ ศาลาวัดดอนกระเชา หมู่ 3 ตำบลเชิงกลัด  อำเภอ บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนางชัญญา โคกฤทธิ์ ครู กศน.ตำบลเชิงกลัด และนางสาวสมฤดี สรงขาว ครู กศน.ตำบลพักทัน ดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโนา2019 (COVID-19)